اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق

اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق


من برای تکمیل مکارم اخلاقی مبعوث شده ام. (حضرت محمد (ص))

 

 

 

 

انسانهای برخوردار از اخلاق کسانی هستند که:

 

 

× میتوانند بهترین دوست برای مردم باشند.

 

× دیدن آنان انسان را به یاد خدا میاندازد.

 

× گفتارشان بر دانش انسان میافزاید.

 

× بودن با آنان در انسان آرامش خاطر و شادی میآفریند. 
مهندس کیست؟ 

 

مهندس فردی است که از دانش مربوط به تخصص خود کاملاً برخوردار است، این دانش را به روز نگه می دارد، با ابتکار و خلاقیت می تواند مسائل مربوط به سلامت و بهداشت، درمان، آموزش، کشاورزی، مسکن، حمل و نقل، صنعت و غیره آن ها، را حل کند و در نهایت آسایش و رفاه بیشتری را برای مردم فراهم آورد. 
مهندسان چه تاثیر منفی در جامعه می توانند داشته باشند؟ 

 

میتوانند جنگ افزارهای فراوانی را خلق کنند تا استفاده کنندگان از آنها بتوانند در زمان کوتاهتری انسانهای بیشتری را از بین ببرند و یا بیمارسازند. همراه با هر دو نوع فعالیت یادشده، فعالیت­های مهندسی با اخلاق منفی همراه با تخریب و آلوده­سازی محیط زیست و اتلاف منابع طبیعی بوده است. 

 

 

مهندسان وتاثیر مثبت در جامعه؟

 

میتوانند همچنان از قدرت خلاقیت و ابتکار خود بهره ببرند، مسائل مختلف را حل کنند و رفاه و آسایش بیشتری را برای خود و مردم فراهم سازند، ولی برخورداری از اخلاق مهندسی است که باعث می­شود مهندسان، خود، ناظر فعالیت­های خویش و در نهایت حافظ منافع جامعه انسانی و سلامت محیط زیست باشند. برخورداری از ارزش­های انسانی و اخلاق مهندسی میتواند برای مهندسان و جامعه آرامش خاطر، رضایت باطن و در نهایت شادی ناشی از سعادت واقعی بیافریند که بهترین حالت زندگی انسان در روی زمین و هدف نهایی خلقت اوست. و در جهت تحقق این رسالت ارائة مؤثرترین خدمت بی­ریا به کسانی که بیشترین نیاز را دارند مهندسِ برخوردار از اخلاق مهندسی، رسالت خود را درگام برمیدارد.

 

اخلاق مهندسی

 

با توجه به تنوع فعالیتهای مهندسی و تفاوت کامل نتایج این فعالیتها، جوامع پیشرفته صنعتی، به ویژه آمریکا، در دو دهة گذشته بر آن شده­اند که به موضوع اخلاق در علوم و مهندسی بیش از بیش بپردازند به طوری که از طریق رعایت این اخلاق، مهندسان شخصاً ، ناظر و مراقب فعالیتهای خود باشند. میزان این توجه در تأسیس مراکز مربوط به اخلاق، پایگاههای رایانه­ای، دایر کردن خطهای تماس برای مشاوره در امور مربوط به اخلاق مهندسی، تدوین آیین نامه های اخلاقی درشرکتها و مؤسسات، آموزش مهندسان در دانشگاهها برای تعبیر و تفسیرمفاد این آئیننامه­ها و انتشار مقالات و کتب فراوان دربارة اخلاق درعلوم و مهندسی کاملاً مشهود است.

نکاتی از مفاد اخلاقمهندسی که به وسیله انجمن ملی مهندسان حرفه­ای آمریکا، تدوین شده

 

1. ایمنی، سلامت و رفاه عمومی را سرلوحة کار خود قرار دهند.

 

2. تنها در محدودة مهارت خود خدمات ارائه کنند.

 

3. اظهارات عمومی و رسمی حقیقی و بیطرفانه داشته باشند.

 

4. با هر کارمند یا ارباب رجوع به عنوان نماینده یا معتمد برخورد کنند.

 

5. از اعمال فریبنده بپرهیزند.

 

6. محترمانه، مسئولانه، اخلاقی و قانونی رفتار کنند تا موجب افزایش احترام، شهرت و سودمندی این حرفه شوند.

 

7. در همة ارتباطهای خود بالاترین معیارهای صداقت و شرافت را راهنمای خود قرار دهند.

 

8. به اشتباهات خود اقرار کنند و حقایق را وارونه جلوه ندهند.

 

9. زمانی که معتقدند که یک طرح، موفقیت آمیز نخواهد بود، طرف قرارداد و کارفرمای خود را راهنمایی کنند.

 

10 . همواره بکوشند تا در خدمت منافع عمومی باشند.

 

11. برای خود فرصت­های شرکت در فعالیتهای مدنی، راهنمایی­های شغلی برای جوانان، اقدام برای افزایش امنیت، بهداشت و بهتر شدن جامعه ایجاد کنند.

 

12 . طرحها و جزئیاتی را که مطابق با معیار موجود مهندسی نیست تکمیل، امضا و یا مهر نکنند . اگر طرف قرارداد یا کارفرما بر این رفتار غیرشغلی اصرار داشت، مراجع مربوط را آگاه سازند و از ارائه خدمات بیشتر خودداری کنند.

 

13 . در جهت گسترش دانش عمومی و تقدیر از مهندسی و دستاوردهای آن بکوشند.
14 . تلاش کنند به اصول توسعة پایدار در جهت حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده وفادار باشند.
15. طبق قوانین مهندسی دولت، کار خود را انجام دهند.
16 . از اشخاصی که در انجام کار مهندسی سهیم بودند قدردانی کنند و حقوق دیگران را محترم بشمارند.
17 . در صورت امکان، نام شخص یا اشخاصی را که در طراحی، اختراع و نگارش یک فعالیت سهیم بودند، ذکر کنند.
18 . همواره دانش تخصصی خود را در دوران کاری خود ارتقا بخشند و از طریق انجام کارهای عملی یا شرکت در دوره های آموزشی تکمیلی و مطالعه ادبیات رشته خود و شرکت درهمایش­ها، نشست­ها و سمینارهای حرفه­ای، اطلاعات خود را به روز نگه دارند. 


/ 0 نظر / 14 بازدید