کاشتن نهال درخت توسط مقام معظم رهبری

چه خوب است که ما نیز همانند مقام معظم رهبری به شعار هر ایرانی یک درخت عمل کنیم و با کاشت درختان شهری زیبا و هوای سالم تر داشته باشیم.

/ 0 نظر / 15 بازدید