دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان

اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ   

     خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات

واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ   

        و گرامی دار در آن به حاضر کردن      

وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل

یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله‌ ام به سویت از میـان   

یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین   

 وسیله‌های آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان

/ 0 نظر / 13 بازدید